Witamy Ludzi Przesiębiorczych
Kim jesteśmy ? PDF Drukuj Email
Kancelaria Księgowa ControlBiz Sp. z o.o.  specjalizuje się w doradztwie finansowym dla podmiotów gospodarczych w Polsce. Specjaliści naszej firmy mają duże doświadczenie w pracy w spółkach giełdowych, ugruntowane wiedzą merytoryczną zdobytą na wyższych uczelniach ekonomicznych jak i w Instytucie Nauk Ekonomiczny PAN.  
Бухгалтер фирмы ControlBiz Sp. с o.o. - Обслуживание бухгалтерское в Польше (Мы говорим на русском)

 
 
 
Бухгалтерские услуги PDF Drukuj Email
alt

Профессиональное и квалифицированное бухгалтерское обслуживание.

Предлагаем вам комплексный подход к вопросам, связанным с бухгалтерским и налоговым учетом вашей фирмы: от выбора наиболее оптимальных форм налогообложения до юридического и налогового консультирования

Мы оказываем следующие услуги:
 • Ведение бухгалтерского учета и бухгалтерское сопровождение (языки: русский, украинский, английский, польский)
 • Расчет подоходного налога, НДС
 • ZUS – комплексное обслуживание
 • Кадровые вопросы
 • Контакты с налоговым учреждением и ZUS
 • Составление годовых отчетов


Бюро бухгалтерских услуг
Прайс-лист:
Размер месячной оплаты устанавливается индивидуально с каждым клиентом в зависимости от объема работы, связанной с бухгалтерским обслуживанием фирмы.
Мы стараемся применять гибкую систему цен, учитывая финансовые возможности наших клиентов.
На величину оплаты влияют:
 • организационно-правовая форма фирмы
 • количество владельцев
 • количество работников
 • количество бухгалтерских
  документов

Приблизительные минимальные цены:
Ведение книги учета доходов и расходов: от 150 зл
Полное ведение бухучета: от 500 зл
Фиксированный подоходный налог: от 100 зл
Кадровые вопросы
и обслуживание ZUS:
30
зл/чел.

 Телефон: +48 - 793-167-337
 
Co to jest rachunkowość zarządcza? PDF Drukuj Email
Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z ciągłym podejmowaniem decyzji oraz szukaniem właściwych rozwiązań. Naszym Klientom oferujemy profesjonalne i skuteczne prowadzenie księgowości, jak również przygotowanie analiz oraz doradztwo pomagające w podjęciu efektywnych decyzji podatkowych, rachunkowych oraz biznesowych. Kluczem do twojego sukcesu, może być więc rachunkowość zarządcza.
 
W czym możemy Ci pomóc w rachunkowości finasowej ? PDF Drukuj Email
Nasza działalność księgowa, certyfikowana w Ministerstwie Finansów, może pomóc Ci w prowadzeniu ksiąg rachunkowych i podatkowych w następujących aspektach: prowadzenie ewidencji ryczałtowych, prowadzenie książki przychodów i rozchodów, prowadzenie księgi handlowej, usługi nadzoru księgowego.

Zobacz co chodzi w skład usługi:
 
Więcej…
 
Jak pozyskać kapitał na rozwój firmy? PDF Drukuj Email
W celu zdynamizowania wzrostu firmy niezbędne jest wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowania. Nowy kapitał umożliwia realizację najambitniejszych strategii rozwoju firmy trudnych do osiągnięcia jedynie w oparciu o własne zasoby. Celem naszych usług jest zapewnienie optymalnego finansowania rozwoju Państwa firmy.

Nasze usługi obejmują min.:
Więcej…